Regulamin newsletter

1. Subskrypcja newslettera

1.1. Newsletter jest bezpłatnym biuletynem informacyjnym wysyłanym przez właściciela strony internetowej.

1.2. Subskrybując newsletter, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje na temat nowości, ofert, promocji oraz innych informacji związanych z działalnością właściciela strony.

1.3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili anulowana przez użytkownika poprzez kliknięcie w link w stopce każdej wiadomości.

2. Ochrona danych osobowych

2.1. Właściciel strony zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników, którzy subskrybują newsletter.

2.2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu wysyłki newslettera oraz w celu informowania użytkowników o ofertach i promocjach związanych z działalnością właściciela strony.

2.3. Właściciel strony nie przekazuje danych osobowych użytkowników subskrybujących newsletter osobom trzecim.

2.4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

3. Treść newslettera

3.1. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wyboru treści newslettera oraz do zmiany ich w każdej chwili bez konieczności informowania użytkowników.

3.2. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych umieszczonych w newsletterze.

3.3. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wykluczenia z subskrypcji newslettera użytkowników, którzy naruszają regulamin lub przesyłają spam.

4. Zgoda na regulamin

4.1. Subskrybując newsletter, użytkownik akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4.2. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności informowania użytkowników.

4.3. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej właściciela strony.

Umów spotkanie